سر مقاله

39/09/14-برنامه 244
9 ماه از سال «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» می‌گذره اما بعید به نظر می‌رسه بشه نشانه پررنگی از عزم و مدیریت رو در حوزه فرهنگی کشور دید.ادامه مطلب


تلفن روابط عمومی

021-27863000

930914-برنامه شماره 244
تربیون آزاد هفت-سینمای اجتماعی
گزارش تولید فیلم سینمایی احتمال باران اسیدی
Click to download in MP4 format (25.72MB)
Click to download in MP4 format (19.66MB)
گزارش تولید فیلم سینمایی ارغوان
گزارش تولید فیلم سینمایی دوران عاشقی
Click to download in MP4 format (15.93MB)
Click to download in MP4 format (13.77MB)
گزارش تولید فیلم سینمایی مشرف به کوچه بی نام
هفت تا هفت
Click to download in MP4 format (20.74MB)
Click to download in MP4 format (26.66MB)
هفت گذشته
یاد مرحوم علی حاتمی
Click to download in MP4 format (10.84MB)
Click to download in MP4 format (24.98MB) 

گالری عکس برنامه 244

آپارات هفتپیام کوتاه هفت

20000337