برنامه هفت -29-07-95
بخش اول بخش دوم
Click to download in MP4 format (91.09MB)
Click to download in MP4 format (90.41MB)
بخش سومبخش چهارم
Click to download in MP4 format (89.74MB)
Click to download in MP4 format (90.57MB)
بخش پنجم
Click to download in MP4 format (90.57MB) 

سر مقاله

یادداشت
پرداختن به زندگی ائمه معصومین و قصه‌های قرآنی و دینی، بخشی از کارکرد  سینما به عنوان یک ابزار فرهنگ‌ساز و اثرگذار است، به شرطی که به این قدرت باور داشته باشیم و جای وقت‌گذاشتن برای نقد و گلایه، فرصت‌ها و سرمایه‌ها را در خدمت رشد سینما قرار بدهیم.ادامه مطلب

گالری عکس

پیام کوتاه هفت

20000337